top of page

Techniek

Geschatte kosten ten behoeve van offerte en werkelijke techniekkostenregistratie worden per factuur en per laboratorium getoond in de prestatiekaart. Oase biedt de mogelijkheid tot het genereren van een techniekbon, het aanmaken van adresstickers en het opgeven van een uiterste verwachtingsdatum.

Techniekbon_05.png
Anker 1
Techniekbon_06.png

Digitale techniekbon

Vanuit de techniekkaart bij de prestatie kan direct een digitale techniekbon aangemaakt, en verstuurd worden. Tevens kunnen hier de etiketten worden afgedrukt om het techniekwerk te registreren.

Track en Trace

Track en Trace van techniekwerkstukken op basis van laboratorium en de verwachtte ontvangstdatum.

techniekbon_07.png
bottom of page