top of page

Privacyreglement

Privacy tabel Oase website PNG.png

Privacy

Wij respecteren de privacy van onze klanten en de gegevens die wij van onze klanten verwerken.
We zorgen er voor dat de informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe VST Software met persoonsgegevens omgaat.

Doeleinden verklaring en grondslagen van de gegevensverwerking

Wordt u klant bij VST Software of zijn wij met elkaar in contact geweest? Dan kunnen wij de volgende gegevens van u verwerken:

VST Software gebruikt gegevens om contact met u te zoeken in het kader van de overeengekomen diensten. Of wanneer dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.

 

De verwerking van persoonsgegevens door ons gebeurt ten behoeve van een aantal doelen.

 

  • Wanneer u een formulier invult op onze website gebruiken wij deze gegevens om contact met u op te nemen (grondslag overeenkomst).

  • Wij verwerken gegevens van onze klanten of leveranciers voor de uitvoering van een overeenkomst (grondslag overeenkomst).

  • Wij verwerken gegevens voor het verbeteren van onze kwaliteit en bedrijfsvoering (gerechtvaardigd belang).

Welke gegevens worden verwerkt en bewaartermijnen

Wordt u klant bij VST Software of zijn wij met elkaar in contact geweest? Dan kunnen wij de volgende gegevens verwerken:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gegevens over website gebruik en cookies

Wanneer je de website www.oase.dental bezoekt verwerken we persoonsgegevens door middel van cookies. VST Software gebruikt cookies om de website goed te laten functioneren en voor

websitestatistieken. Deze gegevens anonimiseren wij zoveel mogelijk.

Verstrekking aan derde
VST Software verstrekt geen persoonsgegevens aan derden anders dan op grond van de wet, in opdracht van de klant of aan verwerkers die in opdracht van VST Software werkzaamheden verrichten.

Beeld en geluidsopname

Indien u deelneemt aan, of aanwezig bent bij, een (online) evenement of (online) bijeenkomst van VST Software, dan kunnen er mogelijk beeld- en/of geluidsopnamen gemaakt worden welke in sommige gevallen gepubliceerd worden. Hierop kunt u mogelijk te herkennen zijn.

 

Deze opnamen worden ingezet voor interne trainingsdoeleinden of als middel om de nieuwswaarde van het evenement te verhogen en om een sfeerindicatie te geven. We maken en publiceren deze opnamen op grond van ons gerechtvaardigd belang. Hierbij maken we telkens een afweging tussen ons eigen belang voor het maken en publiceren van de opnamen en het belang van de betrokkenen om niet in beeld te zijn. U wordt van tevoren geïnformeerd worden over het maken van opnamen. Wanneer u als deelnemer niet in beeld wilt komen, dan houden wij hier rekening mee tijdens het evenement. Daarnaast is het mogelijk om je naderhand te verzetten tegen het gebruik van de gemaakte opnamen. Wanneer je hierin te herkennen bent, zullen deze worden verwijderd.

Informatieverzoeken, inzage, correctie en recht van verzet

U kunt ons schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen indien u niet benaderd wil worden over onze software.

Wilt u meer informatie wil over VST Software, ons privacyreglement, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, neem dan contact op via onderstaand adres.

Klachten
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door VST Software neem dan contact op met onze functionaris voor de gegevensbescherming via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.


Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 23 mei 2023. 

 

Uitnodigingen en overige e-mails

VST Software gebruikt uw e-mailadres om u te informeren over relevante scholing, bijeenkomsten, dienstverlening en producten. Daarnaast heeft VST Software enkele mailing lijsten rond specifieke onderwerpen waaraan wij u kunnen toevoegen op uw verzoek. U kunt altijd aangeven geen e-mails meer te willen ontvangen door u direct af te melden voor een mailing list, of door contact op te nemen met info@oasedental.nl.

bottom of page