top of page

Brieven & E-mail

Brieven en e-mails kunnen eenvoudig rechtstreeks vanuit de patiëntenkaart worden opgesteld, van bijlagen voorzien en verstuurd worden. Al uw brieven, facturen en recepten zijn eenvoudig via de geïntegreerde tekstverwerker of  Word-koppeling van Oase in te richten.

brieven_01(Shadow).png
brieven_02(Shadow).png

Mailen direct vanuit de kaart

 Vanuit de patiëntenkaart kan direct een e-mail samengesteld worden waarbij zonder omwegen documenten uit de behandelkaart, röntgenfoto’s vanuit VisiQuick of Mediadent en documenten via de verkenner als bijlagen toegevoegd kunnen worden.

Anker 1
bottom of page