Palmbladeren

Ontdek nu Oase versie 3.3 
boordevol nieuwe functies!

  
Het is weer zover, er is een nieuwe versie van Oase beschikbaar. Versie 3.3 zit boordevol met nieuwe functionaliteiten waarvan wij hopen dat uw werkplezier en efficiëntie met Oase toeneemt. Daarnaast zijn er ook bestaande onderdelen verbeterd en/of uitgebreid. Bekijk in de lijst hieronder per onderdeel welke vernieuwingen en verbeteringen interessant voor uw praktijk zijn.

Nieuw in Oase v3.3

1) AGENDA

 • In een medewerkerkaartje is een vinkje “Geen assistent nodig” toegevoegd, dat zichtbaar is in het assistentenwerkschema.

 • Vanuit de agenda kan een gebruiker, die het medewerkerwijzig-privilege heeft, de schuifbalk nu ook op “Rooster” zetten, en de behandelaar- en assistentroosters bekijken en aanpassen.

 • Aan het afspraakkaartje/popup is het volgende toegevoegd:- Bij het verplaatsen van een afspraak wordt nu in het oppopkaartje aangegeven hoeveel keer de afspraak al eerder verplaatst is.- Er wordt een icoon getoond als “Factuur naar patiënt” aanstaat.

 • Met een schild-icoon wordt aangegeven of een patiënt een tandartsverzekering heeft. Dit betekent bij een volwassene of er een aanvullende verzekering is. Bij een kind is er altijd een basisverzekering.

 • Met een icoon wordt aangegeven als het de eerste afspraak van de patiënt betreft

 • De openstaande facturen worden getoond als bij "Beheer" -> "Instellingen" -> "Agenda“ Toon openstaand als overschreden met” is ingevuld.- Aan een afspraakkaartje kan nu ook een afspraakmemo worden toegevoegd.

 • Via "Beheer" -> "Instellingen" -> "Agenda" kan nu met “Aantal komende dagen in alle afspraakblokken zoeken” aangegeven worden of via de zoekfunctie van de agenda ook andere voorgedefinieerde afspraakblokken als mogelijkheid moeten worden aangeboden.

 • Via "Beheer" -> "Instellingen" -> "Communicatie-instellingen" -> "Webagenda" kan nu met “Aantal komende dagen in alle afspraakblokken zoeken” aangegeven worden of voor de komende dagen via de webagenda door de patiënt ook in andere voorgedefinieerde afspraakblokken een afspraak gemaakt mag worden.

 • Via "Beheer" -> "Instellingen" -> "Communicatie-instellingen" -> "Webagenda" kan nu met “Maximaal aantal maanden sinds vorige afspraak” aangegeven worden hoe lang de vorige afspraak geleden mag zijn om toch een volgende afspraak via de webagenda te mogen maken.

 • In de afspraakhistorie wordt nu ook bijgehouden wanneer het afspraakkaartje geprint is.

 • Als bij automatische afspraakherinneringen of -bevestigingen is ingesteld dat een ICS-bestand moet worden meegestuurd, dan wordt daarin voortaan ook de locatie vermeld.

 

2) BEHANDELKAART

 

 • In de prestatielijst is een optie “Steg invoerhulp” toegevoegd waarmee een stegconstructie in 1 keer ingevoerd kan worden.

 • Bij het afdrukken van een offerte kan nu ook gekozen worden voor “e-mail” waarbij meteen het brievenscherm met de offerte als bijlage opgestart wordt.

 • Bij een behandelplan kan nu een beoordelaar aangegeven worden.

 • In de te beoordelen lijst rechtsboven kan nu ook gefilterd worden op categorie en beoordelaar.

 • Als een ingekomen e-mail in de behandelkaart verwijderd wordt, kan nu gekozen worden uit verwijderen of terugzetten in te verwerken e-maillijst.

 • In de titel van het paroscherm wordt nu ook de geboortedatum en leeftijd vermeld.

 • Als bij een patiënt de verwijzer/huisarts etc. velden worden aangepast, wordt daar nu een logregel voor aangemaakt in de behandelkaart.

 • In het ortho-diagnostiekscherm kan nu ook de gehele Facad tracing ingelezen worden, ongeacht het gebruikte Facad sjabloon.

 • Vanuit een sjabloon kunnen nu de volgende veldcodes gebruikt worden:
  – [VELD PATIENT.#PARO,PROGNOSE] toont de prognose per element.
  – [VELD PATIENT.#ORTHOTRACING] toont de vanuit Facad ingelezen orthotracing.
  – [VELD PATIENT.#MEDICIJNEN] toont de bij de medische anamnese ingevulde medicijnen.
  – [VELD PATIENT.#TMDVRAGEN],[VELD PATIENT.#TMDSCORE] toont de ingevulde TMD vragenlijst en scores.
  – [VELD PATIENT.#ANGSTSCORE] toont de ingevulde angstscores.

 • Bij "Beheer" -> "Instellingen" -> "Overig" is de instelling “Praktijk verplicht bij nieuwe patiënt” toegevoegd.

 • Invullen medische anamnese via een tablet kan nu ook in het Engels, als dat de ingevulde voorkeurstaal in het patiëntkaartje is.

 • Met rechtsklikken op een element kan nu ook voor “Dummy” gekozen worden.

 • “Kopieer parostatus”-knop is toegevoegd in het parolijstscherm

 • De verwijzernotities worden getoond bij de mouse-over van de verwijzer linksboven.

 • De opties Melk/Volwassen zijn in restauratiescherm weer beschikbaar gemaakt.

 • Er kan nu ook een memoregel uit het memoscherm geselecteerd worden met CTRL + muis links.

 • In het memoscherm kan nu met CTRL + muis links sticky aan/uit-gezet worden. Met klikken aan de linkerkant van de regel of spatiebalk kunnen nu meerdere regels geselecteerd worden en dan worden verwijderd via het rechtsklik menu.

 • Bij de memo’s zijn de categorieën BEJEGENING en SOCIAAL toegevoegd.

 • Bij de uitgaande e-mailregels in de behandelkaart wordt nu ook de (B)CC weergegeven.

 • Als er een restauratie op een vlak wordt ingevoerd wordt eventueel eerder aangegeven cariës nu automatisch verwijderd.

 • Als een restauratie over meerdere vlakken in 1 keer wordt ingevuld, dan wordt dat nu als 1 geheel getekend.

 • In de statusprint wordt nu ook de invoerdatum van de medische anamnese vermeld.

 • In een prestatiekaartje kan nu aangegeven worden of het externe of interne (eigen techniek) betreft, zodat in het techniekbonscherm dan voor Q-Codes gekozen kan worden (codes waarbij “Toon alleen in eigen techniek” aangevinkt staat).

 • Bij een behandelcode kan nu een vaste kaak gedefinieerd worden.

 • Bij een behandelcode kan nu aangegeven worden of interne/externe techniek verplicht is. In de te facturerenlijst wordt er dan geblokkeerd als er nog geen techniek is ingevuld.

 • Als bij de medische anamnese op vraag 25h “ja” ingevuld is, leidt dat nu tot een ASA score van II.
   

3) FINANCIEEL.

 • Bij Medewerkers is een overzicht “Omzetstatistiek per medewerker” toegevoegd.

 • In menu Extra is een optie Kas/PIN-betalingen toegevoegd. Hiermee kan eenvoudig een overzicht worden gemaakt van de kas- en PIN-betalingen van een dag of periode. Dit overzicht is ook beschikbaar via Financieel -> Rekeningen -> Overzichten.

 • BT: Behandelcodes van het type Bitewing worden altijd als declarabele kosten ingevoerd.

 • De vraag “Deze factuur digitaal declareren”, die kan komen bij het factureren vanuit de behandelkaart wordt alleen nog getoond als het vinkje “Digitaal factureren mogelijk vanuit behandelkaart” bij Beheer -> Instellingen -> Financieel aan staat. Standaard staat dit uit, en dit betekent dat een meegegeven factuur vanuit de behandelkaart niet digitaal zal worden aangeboden.

 • In de te factureren regel in de behandelkaart wordt het patiëntgedeelte nu apart vermeld.

 • Bij Beheer -> Instellingen -> Financieel is een vinkje “Meerdere praktijken op 1 factuur” toegevoegd. Als dit aangevinkt is, dan zullen de behandelingen van een patiënt op meerdere praktijken op 1 factuur gefactureerd worden, mits die praktijken niet elk een eigen financiële administratie hebben.

 • Overzicht "Verrichting per arts per rekening" toont ook de rekeningomschrijving voor betere leesbaarheid.
   

4) DIVERSEN

 • In een medewerkerkaartje is een vinkje “geen assistent nodig” toegevoegd, wat zichtbaar is in het assistentenwerkschema.

 • Het aanmelden via de zuil van tweelingen (zelfde geboortedatum en postcode) is nu mogelijk.

 • Bij "Beheer" ->"Instellingen" -> "Aanmeldzuil" kunnen nu ook achtergrond afbeeldingen voor het zuilscherm gekozen worden.

 • Bij "Praktijken" -> "Stoelen" kan per stoel een afwijkende zuilaanmeldtekst ingevuld worden.

 • De zuilfunctie detecteert nu of de monitor in portrait modus staat.

 • In het menu is bij Extra -> Paro export toegevoegd.

 • Bij Praktijken is een veld “Afzender automatische e-mails” toegevoegd. Als dit is ingevuld zal dat adres in plaats van het reguliere adres als afzender worden gebruikt bij automatische e-mails zoals afspraakherinneringen en -bevestigingen. U kunt dit gebruiken om antwoorden op de e-mail te ontmoedigen door als afzender een no-reply-adres te gebruiken.

 • Bij Beheer -> Instellingen -> Communicatie-instellingen is een optie “UZI via server” toegevoegd. Als u een UZI-servercertificaat heeft, dan kunt u met deze optie vanaf elke werkstation een UZI-check doen zonder dat een UZI-pas of certificaat op dat werkstation geïnstalleerd hoeft te zijn

 • Bij Patiënten -> Overzichten zijn bij een aantal overzichten selecties op leeftijd en datum van eerste afspraak toegevoegd.

 • De verschillende soorten verstrekking voor machtigingsaanvragen zijn zelf definieerbaar via Beheer -> Overige programma-onderdelen -> Soorten verstrekking. Als er nieuwe soorten verstrekking worden geïntroduceerd, dan kunt u die daar zelf toevoegen zonder dat er een update van Oase nodig is.

 • Aan het overzicht "Techniek" is een kolom “Terugverwacht” toegevoegd.

 • De optie “Maak oproepen ongedaan” is voortaan alleen toegankelijk voor gebruikers met systeembeheerrechten en biedt nu ook de mogelijkheid de datum aan te geven waarvan de oproepen ongedaan gemaakt moet worden

 • Bij de externe adressen is de categorie “KNO-arts” toegevoegd.

 • Bij de medewerkers is de categorie “kaakchirurg” toegevoegd.