top of page

Het online patiëntenportaal

Online portaal

Het online patiëntenportaal van Oase biedt u de mogelijkheid om uw patiënten online toegang te verlenen tot een gedeelte van hun medische dossier. Hiermee kunt u uw praktijkprocessen optimaliseren en de communicatie met uw patiënten verbeteren.

Uw patiënten kunnen met behulp van dit portaal onder andere:

  • online een gedeelte van het medisch dossier inzien

  • online de medische anamnese invoeren

  • online documenten ondertekenen

  • online afspraken inzien

  • online facturen inzien en betalen

 

Binnenkort kunt u ook zelf vragenlijsten/enquêtes definiëren en klaarzetten voor uw patiënt.
 

Online patiëntenportaal
Online patiëntportaal dashboard 2023.png

Hoe werkt het?

Net zoals bij de webagenda dienstverlening komen patiënten  via de praktijkwebsite of via een toegestuurde link terecht in hun eigen online omgeving. Voordat patiënten toegang krijgen tot hun gegevens dienen zij eerst in te loggen met een eigen inlognaam en wachtwoord.

Eenmaal ingelogd in het online patiëntenportaal ziet de patiënt een dashboard met verschillende knoppen, bijvoorbeeld; 'Gezondheidsvragen', 'Documenten', 'Facturen', 'vragenlijst', 'Afspraken' en de 'Behandelgegevens'.

De praktijk kan niet alleen zelf bepalen in Oase welke knoppen er getoond worden voor de patiënt, maar ook welke gegevens van het medisch dossier. Tot slot kan de praktijk zelf bepalen vanaf wanneer het medische dossier gedeeld wordt met de patiënt in het online portaal.

Geschikt voor u?

Benieuwd hoe het online patiëntenportaal een bijdrage kan leveren aan uw praktijkoptimalisatie? Neem dan contact met ons op via info@oasedental.nl en vraag naar onze voorwaarden.

Anker 1
bottom of page