top of page

Covid-19 Triage vragenlijst

Triage vragenlijst

Na het ophalen van de laatste update beschikt Oase nu over een functionaliteit waarbij de “corona-triage vragenlijst” is opgenomen in de medische anamnese. De antwoorden op de vragen worden bij het afnemen van een nieuwe medische anamnese (op basis van de vorige) telkens opnieuw op datum vastgelegd in de kaart. Bij het aanvinken van minimaal 1 van de triage-vragen worden deze, en de uitkomst van de medische anamnese, in de samenvatting opgenomen. Dit zal ook bij ‘Zorgplan’ en ‘Status’ zichtbaar zijn. Tevens wordt er een ‘Memo’ aangemaakt die zowel ‘Sticky’ als ‘Agenda-alert’ kwaliteiten heeft. Dit zorgt ervoor dat bij het aanroepen van de patiënt via ‘Zoeken’ eerst een waarschuwing via een pop-up getoond wordt.

Een 2e automatische functionaliteit van deze vragenlijst is dat in geval van een negatief behandeladvies, gevraagd wordt of u de ‘Mapstatus’ van de patiëntenkaart in ’Triage’ wilt wijzigen. Daarmee worden de patiëntenkaarten in de ‘Triage’-kaartenbak geplaatst zodat u deze groep patiënten beter kunt monitoren en beheren.
Comments


bottom of page